Οι άνθρωποί μας

Οι άνθρωποί μας

Το σημαντικότερο άυλο κεφάλαιο στην πορεία της ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΗΣ είναι το ανθρώπινο δυναμικό. Από την αρχή μέχρι και σήμερα, η λειτουργία της στηρίχτηκε σε μια διάδραση επαγγελματισμού, αμοιβαίας εμπιστοσύνης και αλληλοϋποστήριξης μεταξύ εργαζομένων και εταιρείας.

Είμαστε υπερήφανοι, διότι έχουμε ανθρώπους κοντά μας με κοινή πορεία πολλών ετών, που ασπάζονται τις ίδιες αξίες. Είναι αξιοσημείωτη η στήριξη πολλών εξ αυτών στις δύσκολες στιγμές μας κατά την πολύχρονη διαδρομή μας.

Η προσπάθειά μας εστιάζεται στο να αποτελεί ένα περιβάλλον σταθερότητας αλλά και επαγγελματικής εξέλιξης μέσα από την ένταξη των εργαζομένων στην οργανωσιακή κουλτούρα και φιλοσοφία μας.

Επαγγελματισμός & Ομαδικότητα

Η φιλοσοφία της εταιρείας μας διέπεται από μια πελατοκεντρική αντίληψη μέσα από την οποία τίθενται όλο και υψηλότεροι στόχοι προόδου και εξέλιξης, εφόσον λειτουργούμε σε ένα περιβάλλον ανταγωνισμού και προκλήσεων. Η επίτευξη αυτών των στόχων εξαρτάται άμεσα από τον επαγγελματισμό, τη συνεργασία και την ομαδικότητα, τα οποία είναι κύριοι άξονες της οργανωσιακής μας κουλτούρας.

Γι’ αυτό στην ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΗ λειτουργούμε ως μια «ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ».

Εκπαίδευση & Ανέλιξη

Η τεχνολογική εξέλιξη του κλάδου των βαρέων οχημάτων αλλά και η εξέλιξη σε επίπεδο υπηρεσιών, καθιστά απαραίτητη τόσο την παροχή εκπαίδευσης, όσο και τον εμπλουτισμό και επικαιροποίηση των γνώσεων. Γι’ αυτό τον λόγο, μεριμνούμε, ώστε να παρέχεται η απαραίτητη εκπαίδευση βασισμένη σε νέα κάθε φορά δεδομένα, προκειμένου το εργατικό δυναμικό μας να είναι σε θέση να εκπληρώσει τις απαιτήσεις τις καθημερινότητας αλλά και να συμβάλλουμε στην επαγγελματική πορεία του εκάστοτε επαγγελματία.

Εργαστείτε κοντά μας

Ο κλάδος των μεταφορών και ειδικά των βαρέων οχημάτων είναι ιδιαίτερα απαιτητικός αλλά προσφέρει ένα σύνολο ευκαιριών επαγγελματικής σταδιοδρομίας. Η ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΗ αποτελεί ένα σταθερό περιβάλλον επαγγελματικής προόδου και ίσων ευκαιριών, το οποίο βασίζεται σε ένα σύστημα αξιών.

Αναζητάτε εργασία;

Ενδιαφερόμαστε πάντα να εντάσσουμε στην ομάδα μας επαγγελματίες με θετικό πνεύμα, ομαδικότητα που ξέρουν να θέτουν και να επιτυγχάνουν στόχους.
Αν πιστεύετε ότι μπορείτε να συνεισφέρετε εποικοδομητικά και να ανταποκριθείτε στο απαιτητικό περιβάλλον του κλάδου, θα χαρούμε να λάβουμε το βιογραφικό σας.