Έρευνα και Τεχνολογία

Έρευνα και Τεχνολογία

Συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Η ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΗ είναι μια εταιρεία σε διαρκή αναζήτηση βελτιστοποίησης όχι μόνο της ποιότητας, αλλά όλων των λειτουργιών και διαδικασιών της μέσα από επιστημονικά προγράμματα και δεδομένα.

Το 2012 ξεκίνησε η συνεργασία με τους καθηγητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ.κ. Γεώργιο Σαββαΐδη και Νικόλαο Μιχαηλίδη προκειμένου να μελετηθεί η μηχανική συμπεριφορά και αντοχή των σουστών που κατασκευάζουμε. Την καθοδήγηση της ομάδα μας είχε η Δρ. Ροζελίτας Φραγκουδάκη-Βαδόκα, Μηχανολόγος-Μηχανικός (BSΜΕ, ME & PhD Tufts University), καθηγήτρια Μηχανολογίας στο Merrimack College της Βοστώνης, Η.Π.Α..

Η μελέτη με τίτλο «Βελτιστοποίηση της ανάπτυξης και παραγωγής καμπτικών ελατηρίων υψηλών επιδόσεων» ολοκληρώθηκε το 2015. Βάσει αυτής κατατέθηκε πρόταση στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) για την «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», Πράξη «Υποστήριξη Νέων Επιχειρήσεων για  Δραστηριότητες Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης.

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ: “Βελτιστοποίηση της ανάπτυξης και παραγωγής καμπτικών ελατηρίων υψηλών επιδόσεων.”

Η πρότασή μας κατετάγει πρώτη ανάμεσα σε 174 ερευνητικές προτάσεις. Σκοπός του έργου η δημιουργία τεχνολογικών δομών για τη βελτίωση και ανάπτυξη της παραγωγής νέων προϊόντων υψηλής ποιότητας και προδιαγραφών σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής βιομηχανίας.

Τα ευρήματα της μελέτης έχουν δημοσιευτεί σε επιστημονικά περιοδικά και έχουν παρουσιαστεί σε διεθνή συνέδρια και είναι τα παρακάτω:

  • “Microstructural, Surface and Fatigue Analysis of Stress Peened Leaf Springs," G. Savaidis, S. Karditsas, A. Savaidis and R. Fragoudakis, International Journal of Structural Integrity, to be published in 2015.
  • “The Effect of Heat and Surface Treatment on the Fatigue Behavior of 56SiCr7 Spring Steel," R. Fragoudakis, S. Karditsas, G. Savaidis and N. Michailidis, Procedia Engineering, 2014, pp. 309-312 & presented at the XV11 International Colloquium on Mechanical Fatigue of Metals (ICMFM17), Milan, Italy, June 25-27, 2014.
  • “Microstructure, Surface Characterization and Fatigue Assessment of 56SiCr7 Spring Steel," R. Fragoudakis, F. Stergioudi, N. Michailidis and G. Savaidis, Periodical of Key Engineering Materials, vol. 605, Proceedings of the 3rd International Conference on Materials and Applications for Sensors and Transducers (IC-MAST 2013), Prague, Czech Republic, September 13-17, 2013.
  • “Leaf Springs – Design, Calculation and Testing Requirements," S. Karditsas, G. Savaidis, A. Michailidis, A. Savaidis and R. Fragoudakis, 35th Workshop on Mechanics of Materials, Rhodes, Greece, June 3-7, 2014.

Μετά από αυτή την επιτυχία, συνεχίστηκε η συνεργασία μας με το εργαστήριο του καθηγητή κυρίου Σαββαΐδη και συμμετείχαμε σε επιπλέον προγράμματα όπως :

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΕΙΣ Ε & Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ»

Πράξη «ΔΙΜΕΡΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ Ε & Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΚΙΝΑΣ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ: “Καινοτόμες μέθοδοι σχεδιασμού και ανάπτυξης ελαφριών αναρτήσεων αξόνων υψηλών επιδόσεων σε οχήματα οδικών μεταφορών και ελέγχου της διάρκειας ζωής τους σε τριαξονική πειραματική διάταξη 6 καναλιών.”