Επικοινωνία

Πρατήριο

Δράκοντος 74 & Πάππου, 104 42, Αθήνα
210 5128005
210 5129378
sales@autokinitistiki.gr

Κεντρικά

Λ. Κηφισσού & Δράκοντος, 104 42, Αθήνα
210 5149521-22
210 5128077
info@autokinitistiki.gr

Εργοστάσιο

Μεσοβούνι Ριζό, 322 00, Θήβα
22620-72032
22620-72031
sales@autokinitistiki.gr