Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης απαντάται στην πράξη από την έναρξη των δραστηριοτήτων μας. Αφορά στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε το «Επιχειρείν» και το πώς επιλέξαμε να λειτουργούμε μέσα στην Ελληνική Κοινωνία. Επιλέξαμε να λειτουργούμε με σεβασμό στο κοινωνικό σύνολο, με υπευθυνότητα, με ευαισθησία και ήθος.

Στα 95 χρόνια ύπαρξής μας, οι 4 βασικοί άξονες της Εταιρικής Κοινωνικής μας Ευθύνης ήταν και είναι καθημερινότητα για μας.

  • Η Ευημερία για Όλους είναι βασικό μέλημά μας. Σχεδόν έναν αιώνα, δραστηριοποιούμαστε στην Ελληνική Επικράτεια προσφέροντας θέσεις εργασίας, δημιουργώντας συνεργασίες και σχέσεις αξιοπιστίας και στηρίζοντας παράλληλα τον θεσμό της οικογένειας

Για μας η έννοια της ευημερίας έχει νόημα, όταν προοδεύουν όλα τα εμπλεκόμενα με μας μέρη, όπως οι εργαζόμενοί μας, οι πελάτες μας, οι προμηθευτές μας και όλοι οι συνεργάτες μας.

  • Οι Σχέσεις Διαφάνειας με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη είναι ο βασικός άξονας της ύπαρξής μας και αδιαπραγμάτευτη αρχή μας. Απόλυτη διαφάνεια σε κάθε πτυχή των δραστηριοτήτων μας, γιατί έτσι μεταφράζεται για μας η έννοια του επιχειρηματία – πολίτη.
  • Η Ηθική και ο Σεβασμός διαπερνούν τις σχέση μας με όλο το κοινωνικό σύνολο αλλά και με το περιβάλλον, στο οποίο υπάρχουμε. Λειτουργήσαμε και λειτουργούμε σε ένα πλαίσιο σεβασμού της ανθρώπινης προσωπικότητας. Παράλληλα, υιοθετήσαμε πρακτικές παραγωγής και λειτουργίας που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος στηριζόμενοι σε επιστημονικά δεδομένα.
  • Το Κοινωνικό Αποτύπωμά μας ως προς τη σχέση μας με κοινωνικά ευάλωτες ομάδες ή ευάλωτα άτομα είναι για μας κομμάτι του DNA μας. Είναι θέση μας να στεκόμαστε διακριτικά στις ανάγκες των συνανθρώπων μας. Είναι θέση μας και υποχρέωσή μας να είμαστε δίπλα στις ανάγκες του Έθνους και της Πατρίδας μας και το πράξαμε κατά το παρελθόν και θα πράττουμε αναλόγως κατά το μέλλον.

Τέλος, δραστηριοποιούμενοι σε ένα διεθνοποιημένο περιβάλλον, φροντίζουμε να ενσωματώνουμε πρακτικές που προτείνουν Διεθνείς Οργανισμοί, όπως για παράδειγμα οι 17 στόχοι ευημερίας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών αναφορικά με την εκπαίδευση και πρόοδο των εργαζομένων μας, τη βελτιστοποίηση της παραγωγής και την καινοτομία.