Τιράντα

Τιράντα

Ράβδος ροπής, η οποία ελέγχει τις γωνίες κίνησης του οχήματος. Απορροφά φορτία τόσο πλευρικά, όσο και επιτάχυνσης και πέδησης. Διατηρεί την ευθυγράμμιση του οχήματος από τις δυνάμεις που ασκούνται κατά την κίνηση.

Ράβδος ροπής, η οποία ελέγχει τις γωνίες κίνησης του οχήματος. Απορροφά φορτία τόσο πλευρικά, όσο και επιτάχυνσης και πέδησης. Διατηρεί την ευθυγράμμιση του οχήματος από τις δυνάμεις που ασκούνται κατά την κίνηση.

Με την εμπειρία που διαθέτουμε και τη συνεχή παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων στον τομέα της ανάρτησης, δίνουμε τις κατάλληλες κάθε φορά λύσεις. Έτσι, σε περίπτωση συντήρησης, διατίθενται μεμονωμένα τα αναλώσιμα της τιράντας (σινεμπλόκ), ενώ σε περίπτωση φθοράς, όπου η αντικατάσταση είναι μονόδρομος, διατίθεται ολόκληρη η τιράντα. Με περισσότερους από 150 ενεργούς κωδικούς για όλους τους τύπους φορτηγών, θα βρεις πάντα την λύση στο πρόβλημα που αντιμετωπίζεις.