Κούτσουρα

Κούτσουρα

Σύστημα ανάρτησης, το οποίο συνδέει το πλαίσιο του οχήματος με τα ελατήρια πολλαπλών φύλλων (σούστα) και απορροφά μέρος των κραδασμών που δημιουργούνται από τις ανωμαλίες της επιφάνειας του οδοστρώματος.

Τοποθετείται στους οπίσθιους άξονες ορισμένων οχημάτων βαρέος τύπου. Αποτελείται από πολλά και διαφορετικά εξαρτήματα τοποθετημένα κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτρέπουν στις σούστες να κινούνται αρμονικά ελαττώνοντας τις δυσάρεστες και επικίνδυνες ταλαντώσεις του οχήματος. Τοποθετείται πάνω σε ειδικές βάσεις και συνδέεται με το πλαίσιο μέσω αξόνων και συνδέσμων.

Τα εξαρτήματα αυτά, ποιοτικά ελεγμένα και κατάλληλα συνδυασμένα μεταξύ τους, προσφέρουν την καλύτερη δυνατή στήριξη του οχήματος και την μεγαλύτερη και ομαλότερη απορρόφηση των κραδασμών. Είναι όλα διαθέσιμα (κορμοί, άξονες, ρουλεμάν, τσιμούχες, τσιμουχότοποι, δακτυλίδια, φλάντζες, παξιμάδια, καπάκια, μπρακέτα, ζυγγιά) με επάρκεια ποσοτήτων για όλους τους τύπους οχημάτων που χρησιμοποιούν αυτό το σύστημα.