Κλειδιά

Κλειδι εμπορευματοκιβωτιου

Μηχανισμός κλειδώματος εμπορευματοκιβωτίων σε περιστρεφόμενη διάταξη, με τον οποίο ασφαλίζονται τα εμπορευματοκιβώτια (container) πάνω στις πλατφόρμες μεταφοράς τους.

Τα κλειδιά, μαζί με τα αντίστοιχα γωνιακά χυτά, όπως ορίζονται στα πρότυπα, συμπεριλαμβανομένου του ISO 1161:1984, αποτελούν ένα τυποποιημένο (περιστρεφόμενο) σύστημα συνδέσμου, για τη σύνδεση και την ασφάλιση των εμπορευματοκιβωτίων μεταφοράς. Οι κύριες χρήσεις τους είναι η ασφαλής στοίβαξη των εμπορευματοκιβωτίων, η ασφάλισή τους στη θέση τους σε πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, ημιρυμουλκούμενο ή σιδηροδρομικό βαγόνι, και η ανύψωση και ο χειρισμός τους από ειδικό εξοπλισμό χειρισμού εμπορευματοκιβωτίων, όπως φορτηγά μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, στοίβαξης με δυνατότητα προσέγγισης, ανυψωτικά μηχανήματα χειρισμού εμπορευματοκιβωτίων, πλευρικοί ανυψωτές και διάφοροι τύποι γερανών μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων.

Τα κλειδιά εμπορευματοκιβωτίων παίζουν ζωτικό ρόλο στην ασφαλή μεταφορά των container και κατ’ επέκταση στην διασφάλιση της ακεραιότητας του χρήστη. Γι’ αυτό και η Εταιρεία μας φροντίζει να συνάπτει τέτοιες συνεργασίες, που διασφαλίζουν ότι ο πελάτης μας πάντοτε προμηθεύεται ποιοτικούς και ανθεκτικούς μηχανισμούς κλειδώματος.