Μπάρες

Μπάρα τιμονιού

Ράβδος, η οποία συνδέεται με το τιμόνι και μαζί με τα υπόλοιπα μέρη του συστήματος διεύθυνσης έχει σκοπό τη μεταφορά των κινήσεων του τιμονιού στους κατευθυντήριους τροχούς, ώστε να ελέγχεται η διεύθυνση κινήσεως του βαρέος οχήματος.

Η ράβδος τιμονιού συνδέει το τιμόνι με ένα σύστημα ράβδων και συνδέσμων έτσι, ώστε να μεταφέρεται στους τροχούς η επιλογή του οδηγού να αλλάξει κατεύθυνση με ομαλό τρόπο αλλά βεβαίως και με ασφάλεια. Το μήκος των ράβδων και των συνδέσμων μπορεί να ρυθμιστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτυγχάνεται η ευθυγράμμιση των τροχών. Υπάρχουν διαφορετικές συνδεσμολογίες στα συστήματα διεύθυνσης ανάλογα με τον κατασκευαστή του οχήματος.

Έχοντας προς διάθεση μεγάλη ποικιλία σε μπάρες τιμονιού και μάλιστα από διαφορετικούς κατασκευαστικούς οίκους, είμαστε σε θέση να προσφέρουμε στους συνεργάτες μας τη δυνατότητα να επιλέξουν σωστά το κατάλληλο ανταλλακτικό βάσει των εξατομικευμένων αναγκών τους.