Αλλαγή Γλώσσας (GR)

Έρευνα και Τεχνολογία

                                                                 

 

 

Το 2012 η εταιρεία μας σε συνεργασία με τους Αναπληρωτές Καθηγητές του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ.κ. Γεώργιο Σαββαΐδη και Νικόλαο Μιχαηλίδη και τα εργαστήρια:

• Στοιχείων Μηχανών και Μηχανολογικού Σχεδιασμού του Αναπληρωτή κ. Γεωργίου Σαββαΐδη 

(http://lmemd.meng.auth.gr , http://www.meng.auth.gr/el/faculty/dep/savaidis.html)

• Μεταλλογνωσίας του Αναπληρωτή Καθηγητή Νικολάου Μιχαηλίδη,

(http://www.meng.auth.gr/el/faculty/dep/nmichailidis.html, http://pml.meng.auth.gr/gr/Index.html)

αποφάσισε να μελετήσει τη μηχανική συμπεριφορά και αντοχή των καμπτικών ελατηρίων που κατασκευάζει, σε λειτουργικές συνθήκες, για να ερευνήσει την πιθανή:

α) βελτιστοποίηση της αναπτυξιακής διαδικασίας (σχεδιομελέτης) καμπτικών ελατηρίων

β) τις τεχνολογικές παραμέτρους διεργασίας και επιφανειακής κατεργασίας για την επίτευξη της βελτίωσης των επιφανειακών ιδιοτήτων και την αύξηση της ζωής των καμπτικών ελατηρίων

Ο σκοπός του έργου ήταν η δημιουργία τεχνολογικών δομών για τη βελτίωση και ανάπτυξη της παραγωγής νέων προϊόντων υψηλής ποιότητας και προδιαγραφών με βάση τις σύγχρονες απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής βιομηχανίας, που αποτελεί τον τελικό αποδέκτη των προϊόντων μας. Απώτερος σκοπός της βελτιστοποίησης της σχεδιομελέτης καμπτικών ελατηρίων ήταν η ελαχιστοποίηση του χρόνου παραγωγής και κόστους ανάπτυξης καθώς αυξάνεται καθοριστικά η ποιότητα των προϊόντων μας.  

Η πρόταση για το παραπάνω έργο κατατέθηκε στη Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), στα πλαίσια της πράξης «Υποστήριξη Νέων Επιχειρήσεων για Δραστηριότητες Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης». Η πρότασή μας με τίτλο «Βελτιστοποίηση της ανάπτυξης και παραγωγής καμπτικών ελατηρίων υψηλών επιδόσεων» κατετάγη πρώτη, λαμβάνοντας την υψηλότερη βαθμολογία ανάμεσα σε 174 κατατεθείσες ερευνητικές προτάσεις. Το έργο ολοκληρώθηκε με επιτυχία σε διάρκεια 27 μηνών.

Το έργο αποτελείται ένα θεωρητικό και ένα πειραματικό σκέλος, τα οποία περιλαμβάνουν:

Α) Θεωρητικό σκέλος:

1)  Σχεδιομελέτη μονόφυλλων δοκιμίων για τον προσδιορισμό της βέλτιστης γεωμετρίας τους. 

2) Μελέτη για τον καθορισμό των παραμέτρων της θερμικής επεξεργασίας και μορφοποίησης των παραπάνω μονόφυλλων ελατηρίων. 

3) Μελέτη για τον καθορισμό της επιφανειακής επεξεργασίας των δοκιμίων.

Β) Πειραματικό σκέλος:

1) Χαρακτηρισμός μικροδομής των δοκιμίων με μικροσκόπιο και μετρήσεις μικροσκληρότητας της κλίμακας Vickers, για τον προσδιορισμό της μικροδομής και σκληρότητας σε διάφορα σημεία της διατομής των δοκιμίων.

2) Πειράματα κόπωσης των δοκιμίων για τον προσδιορισμό της ζωής των δοκιμίων με τη δημιουργία διαγραμμάτων Wöhler.

Το πειραματικό σκέλος εφαρμόστηκε σε δοκίμια τα οποία κατασκευάστηκαν με βάση τα αποτελέσματα του θεωρητικού σκέλους της έρευνας. Τα πειράματα έδειξαν ότι:

1) Ένα θερμικά διεργασμένο δοκίμιο έχει 25% υψηλότερη σκληρότητα στην επιφάνειά του σε σχέση με ένα δοκίμιο που δεν έχει υποστεί αυτή την επεξεργασία.

2) Η επιφανειακή κατεργασία ενός θερμικά διεργασμένου δοκιμίου με σφαιροβολή έχει ως αποτέλεσμα επιπλέον 40% αύξηση της επιφανειακής σκληρότητας.

3) Η κατεργασία της επιφάνειας με σφαιροβολή τετραπλασιάζει το χρόνο ζωής των δοκιμίων σε σύγκριση με αυτά που έχουν υποστεί μόνο θερμική επεξεργασία.

 

Σχέδιο 1: Προφίλ μικροδομής σε δοκίμια με επιφανειακή κατεργασία (απάνω αριστερά), δοκίμια χωρίς επεξεργασία και κατεργασία (κάτω δεξιά) και δοκίμια μόνο με θερμική επεξεργασία (κάτω αριστερά)

                    

Σχέδιο 2: Διάγραμμα καμπυλών Wöhler που παρουσιάζει τη ζωή των ελατηρίων 

Σχέδιο 3: Πειραματική διάταξη κόπωσης με δοκίμιο με αισθητήρες μέτρησης παραμόρφωσης 

Τα τελικά και επιμέρους αποτελέσματα της μελέτης έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή περιοδικά και έχουν παρουσιαστεί σε διεθνή συνέδρια:

• "Microstructural, Surface and Fatigue Analysis of Stress Peened Leaf Springs," G. Savaidis, S. Karditsas, A. Savaidis and R. Fragoudakis, International Journal of Structural Integrity, to be published in 2015. 

• "The Effect of Heat and Surface Treatment on the Fatigue Behavior of 56SiCr7 Spring Steel," R. Fragoudakis, S. Karditsas, G. Savaidis and N. Michailidis, Procedia Engineering, 2014, pp. 309-312 & presented at the XV11 International Colloquium on Mechanical Fatigue of Metals (ICMFM17), Milan, Italy, June 25-27, 2014.

• "Microstructure, Surface Characterization and Fatigue Assessment of 56SiCr7 Spring Steel," R. Fragoudakis, F. Stergioudi, N. Michailidis and G. Savaidis, Periodical of Key Engineering Materials, vol. 605, Proceedings of the 3rd International Conference on Materials and Applications for Sensors and Transducers (IC-MAST 2013), Prague, Czech Republic, September 13-17, 2013. 

• "Leaf Springs - Design, Calculation and Testing Requirements," S. Karditsas, G. Savaidis, A. Michailidis, A. Savaidis and R. Fragoudakis, 35th Workshop on Mechanics of Materials, Rhodes, Greece, June 3-7, 2014. 

                                                                     

Από το 2012 σε συνεργασία με τους καθηγητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ.κ. Γεώργιο Σαββαΐδη και Νικόλαο Μιχαηλίδη μελετάμε τη μηχανική συμπεριφορά και αντοχή των σουστών που κατασκευάζουμε. Το 2015 ολοκληρώσαμε μελέτη με τίτλο «Βελτιστοποίηση της ανάπτυξης και παραγωγής καμπτικών ελατηρίων υψηλών επιδόσεων», που κατετάγει πρώτη ανάμεσα σε 174 ερευνητικές προτάσεις στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ). Σκοπός του έργου η δημιουργία τεχνολογικών δομών για τη βελτίωση και ανάπτυξη της παραγωγής νέων προϊόντων υψηλής ποιότητας και προδιαγραφών σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής βιομηχανίας.

Η autokinitistiki.gr χρησιμοποιεί cookies για την εύρυθμη λειτουργία του site και την καλύτερη εμπειρία σας.
Ok