Έρευνα και Τεχνολογία

                                                                     

Από το 2012 σε συνεργασία με τους καθηγητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ.κ. Γεώργιο Σαββαΐδη και Νικόλαο Μιχαηλίδη μελετάμε τη μηχανική συμπεριφορά και αντοχή των σουστών που κατασκευάζουμε. Το 2015 ολοκληρώσαμε μελέτη με τίτλο «Βελτιστοποίηση της ανάπτυξης και παραγωγής καμπτικών ελατηρίων υψηλών επιδόσεων», που κατετάγει πρώτη ανάμεσα σε 174 ερευνητικές προτάσεις στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ). Σκοπός του έργου η δημιουργία τεχνολογικών δομών για τη βελτίωση και ανάπτυξη της παραγωγής νέων προϊόντων υψηλής ποιότητας και προδιαγραφών σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής βιομηχανίας.

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Η Εταιρία μας σεβόμενη το περιβάλλον  και την ανάγκη για εξοικονόμηση ενέργειας, πέτυχε 14.5t ετήσια μείωση εκπομπής CO2 και 29,145kWh εξοικονόμηση ενέργειας και είναι κάτοχος Πιστοποιητικού Εξοικονόμησης Ενέργειας από την Aura Light.

 

 

 

 

Ευρωπαϊκή και Διεθνής Προβολή

 Η Αυτοκινητιστική συμμετέχει στα συνέδρια της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ελατηρίων (ESF) όπου παρουσιάζει την εξέλιξη του κλάδου στη χώρα μας αλλά και αναδεικνύει το δυνατό και ανανεωμένο προφίλ της, στις διεθνείς αγορές.